adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich
Wpisany przez Mirosław Paja   
środa, 22 kwietnia 2015 21:48

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że badania gotowości szkolnej dzieci 6-letnich prowadzone będą od początku maja do końca sierpnia 2015 r.. Dzieci są przyjmowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia na badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich przyjmowane są cały czas i nie ma w tym zakresie żadnych limitów w przyjęciu dzieci.

Nasza Poradnia jest placówką publiczną, prowadzone badania gotowości szkolnej są bezpłatne.

Na badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z opinią z przedszkola oraz książeczką zdrowia dziecka.

Ze względu na bardzo dużą ilość oczekujących na badanie, dzieci które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie zostaną przesunięte na koniec kolejki oczekujących.

W przypadku nagłej, nieprzewidzianej sytuacji, należy niezwłocznie zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej dzień wcześniej przed wyznaczonym terminem, w ostateczności z samego rana w dniu wyznaczonego badania.

Z poważaniem
mgr Edyta Ludwiniak
dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mińsku Mazowieckim

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wpisany przez Mirosław Paja   
środa, 25 marca 2015 20:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:zawiadomienie.pdf

 
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Wpisany przez Mirosław Paja   
poniedziałek, 16 marca 2015 20:16

Świadczenie uzupełniających usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim

Dokumenty:

 
Terapia grupowa psychomotoryczna wg Procus i Block (model belgijski)
Wpisany przez Mirosław Paja   
poniedziałek, 05 stycznia 2015 18:58
  • Jest forma skutecznej pomocy dla dzieci 3-7 lat (a nawet do 10 r. ż.) z zaburzeniami funkcjonowania których podłożem jest minimalna dysfunkcja mózgu. Adresowana jest do dzieci z zaburzeniami mowy, z trudnościami w adaptacji w grupie. Dla dzieci starszych z trudnościami grafomotorycznymi i niezgrabnością ruchową. Założeniem terapii psychomotorycznej jest usprawnienie ciała przez osiągnięcie ruchów celowych by następnie panować nad sobą, co prowadzi do lepszego posługiwania się pamięcią i mową. Celem terapii jest aktywizacja sieci neuromotorycznych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne. Dziecko osiąga możliwość optymalnego funkcjonowania, stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych. W wymiarze klinicznym likwiduje nieprawidłowości w zakresie: ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy, emocji, pamięci i uwagi.
  • Ćwiczenia realizowane podczas terapii łączą doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne.
  • Terapia psychomotoryczna obejmuje 30 sesji. Zajęcia odbywają się w grupie od 3 do 5 osób i trwają 90 minut. Grupa jest „otwarta” tzn. gdy jedno dziecko kończy terapię inne może przyjść na jego miejsce. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów: logopedę Urszulę Mirosz i psychologa Jadwigę Zembek i trwają od 27 października 2014 r. do 20 czerwca 2015 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wpisany przez Mirosław Paja   
czwartek, 27 listopada 2014 20:18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Realizację oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów i wykładów w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu – „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół placówek w powiecie mińskim.

zawiadomienie.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 26