adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Relacja z X Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących.
 
W dniu 09 listopada 2011 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim odbyło się X Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących
Tym razem myślą przewodnią konferencji były Możliwości szkoły w rozpoznawaniu i wspieraniu uczniów uzdolnionych.
 
Organizatorami Forum jak byli jak zawsze pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.
W konferencji wzięło udział 80 pedagogów.
 
W części wykładowej wystąpili:
 • dyr. mińskiej Poradni mgr Hanna Michalska, która zapoznała uczestników konferencji z  ustawowymi rozwiązaniami dotyczącymi pracy z uczniem zdolnym w polskim prawie oświatowym
 • dr Elżbieta Supryn - nauczyciel akademicki,   koordynator Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego d/s Dzieci Zdolnych w Warszawie. Dr Supryn mówiła o tym, jak rozpoznawać i wspierać uczniów szczególnie uzdolnionych.
 W części warsztatowej nauczyciele wzięli udział w jednym z dwóch warsztatów:
 1. Wykorzystanie treningu kreatywności w pracy z uczniem zdolnym. Warsztat prowadziły  mgr J. Gajda i mgr G. Zajdel-Padzik, prowadzące Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.
 2. Metoda projektów sposobem na odkrywanie talentów - Warsztat prowadzony przez mgr Janusza Żmijskiego, długoletniego nauczyciela  i dyrektora szkół, autora programów i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, redaktora publikacji edukacyjnych, trenera, edukatora.
Organizatorzy dziękują wszystkim za tak liczny udział w konferencji.

 


 

X Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących

09 listopada 2011 godz. 13.00 - 16.00

Starostwo Powiatowe - sala konferencyjna

Myśl przewodnia Forum: Możliwości szkoły w rozpoznawaniu i wspieraniu uczniów uzdolnionych

W ramach konferencji omawiane będą następujące zagadnienia:

 • 13.00 - „Ustawowe rozwiązania dotyczące pracy z uczniem zdolnym w polskim prawie oświatowym”. Wystąpienie Hanny Michalskiej, dyr. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.
 • 13.20 - „Rozpoznawanie i wspieranie uczniów uzdolnionych”. Wystąpienie dr Elżbiety Supryn-Dulko - nauczyciel akademicki, kształci nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem zdolnym od 20 lat, koordynuje pracę Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego d/s Dzieci Zdolnych).
 • 14.20 - przerwa
 • 14.30 - "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" - mgr Teresa Kosiarek, koordynator projektu w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Warsztaty do wyboru:

 • 15.00 – 16.00 „Wykorzystanie treningu kreatywności w pracy z uczniem zdolnym”- Warsztat prowadzony przez mgr J. Gajdę, mgr G. Zajdel-Padzik, prowadzące Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku-Maz.
 • 15.00 – 16.00 „Metoda projektów sposobem na odkrywanie talentów” - Warsztat prowadzony przez mgr Janusza Żmińskiego, długoletniego nauczyciela i dyrektora szkół, autora programów i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, redaktora publikacji edukacyjnych, trenera, edukatora.

Zgłoszenie udziału i deklarację, w którym warsztacie chcecie Państwo uczestniczyć, prosimy przesłać do dnia 26.10.2011.