adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


VIII Forum Wymiany Doświadczeń

 Nauczycieli Twórczych i Poszukujących

 

28 kwietnia 2009 r.

Sala Konferencyjna CKU w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4

 

 „Jak uczyć twórczo i motywować do nauki?”

 

Program konferencji

 
 11.45-12.00
 Rejestracja obecności uczestników
 
 12.00-13.00
 Wykład prof. dr hab. Grzegorza Karwasza na temat „Fizyka jest zabawą - jak twórczo uczyć fizyki”
 
 13.00-14.00
 Wykład prof. Krzysztofa Szmidta na temat: „Jak uczyć twórczo”
 
 14.00-14.30
 Przerwa na kawę
 
 14.30-16.00
 Zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych (jeden wybrany warsztat):
  • warsztat prowadzony przez Igę Jaraczewską – terapeutę i superwizora dotyczący tego, jak odkryć u dzieci ich wewnętrzną motywację i nauczyć korzystania z własnego potencjału
  • warsztat prowadzony przez Krzysztofa Szmidta dotyczący pracy z dziećmi i młodzieżą z zastosowaniem metod twórczego myślenia i rozwiązywania problemów

 
W przypadku większego zainteresowania proponujemy dodatkowy warsztat prowadzony przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Grażynę Zajdel-Padzik oraz Joannę Gajdę dotyczący wykorzystania różnorodnych technik uczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.