adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


20.04.2006r. w gościnnych progach Zespołu Szkół nr.1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się V FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH I POSZUKUJĄCYCH. FORUM ma zasięg powiatowy. Jego uczestnikami są nauczyciele przedszkoli, wszystkich szczebli szkół, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych w powiecie.

Organizatorami FORUM są pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Ideą FORUM jest umożliwienie wymiany doświadczeń nauczycielom szczególnie wyróżniającym się kreatywnością w pracy zawodowej, pracującym niekonwencjonalnie ale skutecznie.

FORUM składa się z dwóch części: plenarnej i panelowej. W części pierwszej zapraszamy do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego uznane w świecie nauki autorytety. W tym roku naszym gościem była prof. dr hab. Barbara Fatyga pracownik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej 1.5 godzinny, doskonały wykład na temat zachowań młodzieży i relacji międzypokoleniowych, wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko nauczycieli lecz również młodzieży, której reprezentanci znaleźli się na naszym FORUM. Następnie zaprezentowała swoją placówkę - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim jego dyrektor mgr Jadwiga Ostrowska-Dżwigała. Szkoła z historią, kultywująca tradycje, a jednocześnie nowoczesna placówka, z bogatą ofertą -nie tylko naukową- dla uczęszczającej młodzieży.

Najbardziej pracowita dla wszystkich obecnych była druga część FORUM, tzw. panele dyskusyjne, na których prezentowało się w tym roku 36 nauczycieli. Streszczenie tych prezentacji będzie można znaleźć w Biuletynie Pokonferencyjnym, który wydany zostanie jak co roku w maju 2006r.


Program V Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących

Grupa panelowa nr 1

Moderatorzy: Monika Złotnik – pedagog, nauczyciel mianowany,
Urszula Mirosz – logopeda, nauczyciel dyplomowany

 

 1. Anna Ościłowska „Program społecznego i emocjonalnego uczenia się”, Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim
 2. Anna Brzozowska „Bezpieczeństwo w mojej szkole”, Szkoła Podstawowa nr 1
  w Mińsku Mazowieckim
 3. Agnieszka Skalska „ Zwiększenie zainteresowania uczniów własnym regionem w dobie tak intensywnego rozwoju mediów”, Szkoła Podstawowa nr.2 w Mińsku Mazowieckim
 4. Urszula Cudna „ Wirtualny świat dziecka – zagrożenia w Internecie”, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
 5.  Maria Królik „ Analiza zastosowania metody projektów w autorskim programie nauczania języka angielskiego w klasie o bardzo zróżnicowanym poziomie znajomości tego języka”, Salezjańskie Liceum i Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim
 6. Dariusz Uchman „Statystyka”, Akademia Podlaska w Siedlcach, Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim
 7. Monika Złotnik „ Reklama a styl życia”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 8. Urszula Ozga „ Prezentacja OHP 7-19 w Mińsku Mazowieckim”, Komendant OHP w Mińsku Mazowieckim
 9. Zygmunt Gajowniczek „ Umiejętności wychowawcze rodziców”,
 10. Magdalena Dąbrowa „ Refleksje z warsztatów zrealizowanych w ramach kampanii edukacyjnej Dziecko w sieci”, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej \

Grupa Panelowa nr.2

Moderatorzy: Ewa Ołdak – Oligofrenopedagog
Hanna Stefańska - Logopeda

 1. Marzena Grzyb „ Uczenie się przez zmysły, czyli o integracji sensorycznej”, Szkoła Podstawowa nr.5 w Mińsku Mazowieckim
 2. Lucyna Kulma „ Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym”, Szkoła Podstawowa w Dębem Małym
 3. Edyta Wołoźko i Iwona Tomasiuk „ Zajęcia pozalekcyjne w Specjalnej Szkole Podstawowej”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mińsk Mazowieckim
 4. Danuta Giersz „ Mandala jako metoda arteterpeutyczna i jej zastosowanie w terapii dzieci”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim
 5. Ewa Serafin „ Wykorzystanie metody projektów na zajęciach koła przyrodniczo – ekologicznego klas I-III”, Szkoła Podstawowa nr.2 w Mińsku Mazowieckim
 6. Agnieszka Gajowniczek „Dojrzałość dzieci sześcioletnich do uczenia się matematyki – metody badania”, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 7. Anna Królikowska „Trudności w rozwiązywaniu przez uczniów zadań tekstowych w nauczaniu zintegrowanym”, Szkoła Podstawowa w Radzyniu
 8. Tomasz Wnuk „Zespół niezgrabności ruchowych na przykładzie dziecka w wieku przedszkolnym”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 9. Bożena Korzeń i Hanna Rogulska „Ja i przyroda”, Przedszkole nr.4
 10. Emilia Opejda „ Model poznawczo behawioralny i jego implikacje w terapii i wychowaniu”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 11. Katarzyna Płudowska „Problem dzieci izolowanych w szkole”, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Stanisławowie

Grupa Panelowa nr.3

Moderatorzy: Jadwiga Zembek – Psycholog
Joanna Gajda – Psycholog

 1. Katarzyna Jaworska „ Rola tańca na lekcji wychowania fizycznego”, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Janowie
 2. Joanna Czeluścińska „Dobre porozumiewanie się – podstawa kontaktów międzyludzkich”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 3. Beata Jarzębska „ Z doświadczeń prowadzenia ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych w zakresie poprawnej pisowni”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 4. Elżbieta Nowak „ Fotografujemy zjawisko fizyczne”, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 5. Tomasz Ruta „Wychowanie fizyczne, jako sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży, Gimnazjum nr.2 w Mińsku Mazowieckim
 6. Ewa Raczyńska „Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w gimnazjum”, Gimnazjum nr.2 w Mińsku Mazowieckim
 7. Zofia Wróblewska „Gazetki szkolne i inne wydawnictwa Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim”, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 8. Anita Malinowska „Wspieranie rozwoju psychicznego młodzieży gimnazjalnej – doświadczenia grupy rozwoju osobistego dla gimnazjalistów”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 9. Katarzyna Budzyńska „Rola samorządu uczniowskiego we współczesnej szkole”, Zespół Szkół nr.1 w Mińsku Mazowieckim
 10. Małgorzata Szuba „Twórczość własna ucznia w kształceniu literackim”, Zespół Szkół nr.1 w Mińsku Mazowieckim
 11. Konrad Stefański „Wolontariat – moje doświadczenia w pracy z młodzieżą”, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego