adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Regionalne telefony zaufania:

Warszawa:

620-02-51 w. 309 - Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych
988 - Młodzieżowy Telefon Zaufania
842-26-00 - Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym
628-52-22 - Telefon Zaufania dla Osób o Innej Orientacji Seksualnej
652-21-44 - Żydowski Telefon Zaufania

Ogólne:

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

  • płatny: (22) 666-00-60 od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-18:00.
  • płatny pierwszy impuls: 0-801-120-002, poniedziałek - sobota: 10:00-22:00, niedziela i święta: 10:00-16:00.

 

0-801-140-068 - Pomarańczowa Linia - telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją alkohol - koszt całkowitego połączenia 35 gr. - czynny od 16.00 do 21.00

0-800-120-289 - Infolinia stowarzyszenia KARAN - pomoc w problemach związanych z narkotykami - połączenia bezpłatne, czynny 10.00-17.00

0-801-199-990 - Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki-Narkomania, koszt całego połączenia 35 gr. czynny 16.00-21.00

0-800-20-148 - Zatrzymać przemoc