adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Szanowny Rodzicu, jeżeli uważasz, że Twoje dziecko jest ciekawskie, wszędobylskie, dociekliwe i absorbujące, krótko mówiąc, męczące dla otoczenia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoje dziecko jest po prostu inteligentne!

Ten nietypowy wstęp ma Cię skłonić, Szanowny Rodzicu, do refleksji nad potencjałem intelektualnym i osobowościowym Twojego dziecka.

Niektórzy twierdzą, że maluchy przychodzą na świat z „wrodzoną obietnicą geniuszu”. Nie wszystkie dzieci mają jednak możliwość ujawnieniai rozwinięcia tej „obietnicy”. Na drodze do pełni rozwoju stajemy my – dorośli, którzy w dobrej wierze, w procesie wychowania hamujemy naturalną potrzebę poznawania, rozumienia i doświadczenia.

Dziecko poddawane jest codziennie oddziaływaniom, które w konsekwencji mają bezpiecznie wprowadzić je w świat ludzi dorosłych. W związku z powyższym instruujemy je, że ma być grzeczne, posłuszne, układne, ostrożne, czyste, uroczo dziecinne. W świecie pełnym zarazków i upomnień młody człowiek traci pewność siebie, ciekawość poznawczą i chęć doświadczania, a potencjał intelektualny służy mu jedynie do wymyślania, jakie zachowania spodobają się dorosłym.

Nie ma jednego sposobu na wychowanie, tak jak nie ma dwojga takich samych ludzi, ale wszystkich nas powinna obowiązywać zasada „przede wszystkim nie szkodzić!”.

Dajmy  szansę naszym dzieciom, aby ujawniły swoje zdolności – bo przecież zdolne dzieci rodzą się ze zdolnych rodziców!

Przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim istnieje Punkt Konsultacyjny dla Dzieci Zdolnych.

Rodzice oraz nauczyciele dzieci zdolnych mogą skorzystać z konsultacji psychologiczno – pedagogicznych i porad wychowawczych.
 
Wykonujemy diagnozę potencjału intelektualnego oraz zdolności twórczych.

Dzieci mogą uczestniczyć także w zajęciach grupowych ukierunkowujących rozwój i stymulujących myślenie twórcze. Zajęcia są prowadzone w różnych grupach wiekowych.

Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci do lat 5 i młodzież.

Proponowane przez nas zajęcia mają na celu pomoc w kształtowaniu harmonijnej osobowości dziecka i młodzieży zdolnej. Staramy się stworzyć korzystne warunki do pełnego ujawnienia się ich zdolności.

Stworzony przez nas program, w oparciu o który prowadzimy zajęcia, ma też służyć zapobieganiu trudnościom, na jakie napotykają dzieci zdolne oraz ukierunkować ich aktywność zgodnie z normami społecznymi.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej, która jest ważnym czynnikiem stymulującym i poprawiającym zdolność uczenia się. Uczymy dzieci otwartości, oryginalnego, niestereotypowego myślenia, przełamywania schematów, twórczego rozwijania problemów.

Staramy się, by dzieci nie rywalizowały ze sobą, lecz uczyły się współpracy, by umiały korzystać z cudzych pomysłów, ulepszając je i rozwijając.

Bazujemy na budowaniu właściwego obrazu własnej osoby, uczymy sztuki autoprezentacji, uświadamiania sobie własnej wartości.

Nasze dzieci to w większości indywidualiści – pomagamy im w nawiązywaniu satysfakcjonujących więzi z rówieśnikami.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, w konwencji zabawowej. Dzieci uczą się zbierać informacje, przetwarzać je, dokonywać hierarchii ich ważności, dostrzegać świat z mnogością różnych zjawisk i swoje miejsce w nim. Uczą się myśleć i dostrzegać wielkie problemy cywilizacyjne, stawiają pytania                    i podejmują próby znajdowania na nie odpowiedzi, szukają niestandardowych rozwiązań.

Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne. Przykładowe zagadnienia to:

  • Człowiek i jego miejsce na Ziemi
  • Woda – podstawa wszystkiego
  • Kosmos

W pracy z dziećmi wykorzystujemy zarówno techniki plastyczne, werbalne jak i ruchowe.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 2 godziny.

Koordynatorzy do spraw  wspomagania rozwoju zdolności talentów:

  • mgr Grażyna Zajdel – Padzik,
  • mgr Joanna Gajda.