adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


CENTRUM CBT - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
http://www.cbt.pl
 
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
http://www.cwro.edu.pl
 
Strona informacyjna o ADHD
http://www.adhd.info.pl
 
Joanna Szczepkowska - niezwykła osoba z ADHD
http://www.szczepkowska.pl
 
Księgarnia Edukacyjna - m.in. książki o ADHD
http://www.edukacyjna.pl/lista.php?poddzial=342&;partner=ptadhd
 
Ciekawa strona stworzona przez ciekawych ludzi
http://www.adhd.org.pl
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD
http://www.adhd-poznan.pl/
 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową (Rzeszów)
http://www.adhd.rzeszow.pl
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym "ale nasze" w Gorzowie Wlkp.
http://www.adhdgorzow.republika.pl
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom "Pomost" (Gdynia)
http://www.pomost.pomorskie.pl
 
Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD i ich Rodzinom
http://www.olsztynadhd.republika.pl
 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei"; zakładka o ADHD
http://www.misjanadziei.org.pl/adhd
 
Koło Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową - ADHD przy Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie
http://www.tpd-zach.org/ADHD.html
 
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
http://www.psychiatria.org.pl
 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
http://www.ptp.org.pl
 
Polskie Towarzystwo Dysleksji
http://dysleksja.univ.gda.pl
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
http://www.aim.dmkproject.net/spdzun/index.php
 
Strona dzieci sprawnych inaczej
http://www.dzieci.org.pl
 
Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl
 
Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl
 
Ministerstwo Edukacji
http://www.men.waw.pl
 
Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.cke.edu.pl