adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


IX Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących miało nieco inny charakter niż poprzednie. Tym razem uczestnikami forum byli pracownicy naszej Poradni. W gościnnych progach Ośrodka Szkoleniowego w Łucznicy szukaliśmy inspiracji do nowych form pracy z dziećmi.
Zamiast aktywności intelektualnej mieliśmy szansę sprawdzenia się w twórczości artystycznej - w garncarstwie, tkactwie i batiku.  W trakcie zajęć powstały małe arcydziełka. Radości było co niemiara. Aż żal było wracać do codzienności.
Pobyt w Łucznicy miał też wymierne korzyści dla naszej pracy – zaowocował bowiem zarysem projektu pracy z dzieckiem zdolnym – Powiatowy Inkubator Twórczości.

 

 

 

Już teraz zapraszamy koleżanki i kolegów Nauczycieli na X Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących, które odbędzie się w 2011 roku