adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Grupa panelowa nr 1

MODERATORZY:
mgr H. Michalska – nauczyciel dyplomowany,
mgr E. Dapczyńska – pedagog; pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. mgr Michalska Hanna „Twórczy nauczyciel-twórczy uczeń”, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 2. mgr Wasilonek Wanda „Dlaczego założyliśmy szkolny ośrodek kariery zawodowej w naszej szkole” , nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Średnich
 3.  mgr Bielecka Teresa „Geometria kartki i nożyczek - czyli origami w matematyce”, Gimnazjum Nr 3 w Mińsku Mazowieckim
 4. mgr Lewandowska Edyta „Język angielski - ciągle zmieniający się nośnik porozumiewania się i informacji”, Liceum Ogólnokształcące w Otwocku
 5. mgr Młot Barbara „Moja przygoda z teatrem”, Gimnazjum Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
 6. mgr Narojczyk Małgorzata „Współpraca z rodzicami. Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów”, Szkoła Podstawowa w Stanisławowie
 7. mgr Skwiecińska-Kokoska Beata „Polubić matematykę - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas gimnazjalnych”, Gimnazjum w Cegłowie
 8. mgr Kijek Mirosława „Sytuacja trudna i stresowa w szkole”, Medyczne Studium Zawodowe w Mińsku Mazowieckim
 9. mgr Matwiej Teresa „O zabawowych - i nie tylko - formach pracy nad poprawnością ortograficzną w klasach gimnazjalnych” Zespół Szkół w Żakowie
 10. mgr Zagórska Cecylia Elżbieta „Przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie. Temat: Osobista mapa ciała - sfera intymności”, Szkoła Podstawowa w Rudzie
 11. mgr Zwierz Teresa, „Program ścieżki - edukacja czytelnicza i medialna”, Gimnazjum Nr 3 w Mińsku Mazowiecki
   

Grupa panelowa nr 2

MODERATORZY:
mgr J. Gajda – psycholog,
mgr G. Zajdel-Padzik – nauczyciel dyplomowany; pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. mgr J. Gajda, mgr G. Zajdel-Padzik „Praca z dzieckiem zdolnym. Światy alternatywne – trening twórczości”,
 2. mgr K. Kazimierczuk, mgr G. Zajdel-Padzik „Praca z młodzieżą zdolną – w poszukiwaniu wartości”, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
 3. mgr Dąbrowska Elżbieta „Zabawy i gry interakcyjne –przykłady”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 4. mgr Leszczyńska Elżbieta „Różne formy ruchu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym”, Szkoła Podstawowa Stojadła
 5. mgr Parszewska Ewa „Spotkania z muzyką w edukacji przedszkolnej”, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mińsku Mazowieckim
 6. mgr Piątkowska Iwona „Zaspokajanie potrzeb muzyczno-ruchowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym”, Szkoła Podstawowa w Cegłowie
 7. mgr Przybysz Anna „Pogłębianie znajomości zagadnień historycznych u uczniów w klasie III szkoły podstawowej”, Szkoła Podstawowa w Halinowie
 8. mgr Skalska Agnieszka „Rola nauczyciela klas początkowych w kształceniu postaw tolerancyjnych u dzieci”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 9. mgr Spodar Jolanta „Praca w szkole z dzieckiem nadpobudliwym”, Szkoła Podstawowa w Brzezinach
  10. mgr Wójcicka Jolanta „Diagnoza dziecka z wykorzystaniem technik eksperymentalnych”, Szkoła Podstawowa w Grzebowilku
   

Grupa panelowa nr 3

MODERATORZY:
mgr E. Ołdak – nauczyciel dyplomowany,
mgr I. Wilk-Dobrzyńska – nauczyciel dyplomowany; pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. mgr E. Ołdak, G. Zajdel-Padzik „Stymulacja ogólnorozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym w grupie integracyjnej”, pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
 2. mgr Katarzyna Klęsk „Konstruowanie gier dydaktycznych jako jedna z form pracy w nauce ortografii” pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
 3. mgr Boruta Małgorzata „Jak można pomóc uczniom w nauce ortografii” Szkoła Podstawowa w Cegłowie
 4. mgr Broda Ewa „System wykorzystujący nagrody oraz kodeks konsekwencji jako metody wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela kl. I-III”, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim
 5. mgr Jarzębska Małgorzata „Wywiadówka inaczej”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 6. mgr Kostyra Ewa „Czy warto sięgać po baśnie? Zastosowanie metody dramy w pracy z baśnią”, Szkoła Podstawowa w Janowie
 7. mgr Kalisz Elżbieta „Aktywność ruchowa czy telewizja”, Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
 8. mgr Oleksy Elżbieta „Wesoła matematyka - propozycje gier i zabaw do nauki tabliczki mnożenia”, Szkoła Podstawowa w Cegłowie
 9. mgr Pałkowska Bożena „Karty pracy dla ucznia klasy I”, Szkoła Podstawowa w Siennicy
 10. mgr Popławska Anna „Terapeutyczna funkcja książki”, Bibliotek Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
 11. mgr Szostak Agnieszka „Techniki graficzne jako sposób przeciwdziałania kryzysowi w twórczości plastycznej”, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim.

 

Grupa panelowa nr 4

MODERATORZY:
mgr M. Albrechcińska-Oleksiuk – nauczyciel dyplomowany,
mgr U. Mirosz – nauczyciel dyplomowany; pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. mgr Mirosz Urszula „Pomoc dziecku niedosłyszącemu i jego rodzinie”, logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
 2. mgr Gut Hanna „Zabawa ułatwia naukę, przerwa daje siłę”, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim
 3. mgr Kałużyńska Elżbieta „Komputer - wróg czy przyjaciel małego człowieka”, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sulejówku
 4. mgr Kowalik Bożena 1. „Przyjemne z pożytecznym czyli jak nauczyć 6latki sztuki konstruowania gier”, 2. „Wielkie wyprawy małych ludzi czyli wycieczki przedszkolaków”, Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 5. mgr Leszczyńska Elżbieta „Kultywowanie tradycji i obrzędów w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim
 6. mgr Rechnio Beata „O fenomenie i istocie twórczości plastycznej dziecka”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 7. mgr Tyczyńska Krystyna „Spotkania autorskie z twórcami dla dzieci”, Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim
 8. mgr Woźnica Danuta „Wykorzystanie gier na lekcjach języka angielskiego - utrwalenie liczebników od 1 do 100 za pomocą gier językowych z dziećmi w szkole podstawowej”, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim
 9. mgr Szczygielska Małgorzata 1. „Organizacja i przebieg terapii pedagogicznej dziecka z trudnościami w nauce” 2. „Refleksje nad programem "Spójrz inaczej"”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 10. mgr Dobrosława Sobolewska, Zespół Szkół w Pustelniku
   

Grupa panelowa nr 5

MODERATORZY:
mgr H. Stefańska – nauczyciel dyplomowany,
mgr A. Skibniewska-Kwiatkowska – psycholog; pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. mgr Skibniewska-Kwiatkowska Anna „Prawa półkula i jej zasoby”, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
 2. mgr Gierat Ewa „Terapeutyczna rola baśni w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim
 3. mgr Grzyb Marzena „Obrazki z życia klasy integracyjnej”, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim
 4. mgr Kaczorek Agnieszka „Metoda dramy w kształceniu zintegrowanym. Wykorzystanie dramy w pracy z tekstem literackim”, Szkoła Podstawowa w Janowie
 5. mgr Kamińska Jolanta i mgr Sadło Marzena „Terapeutyczne oddziaływanie zajęć teatralnych na dzieci upośledzone umysłowo”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowiecki
 6. mgr Krupa Jadwiga „Moje refleksje na temat pracy w klasie integracyjnej”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 7. mgr Malka Renata „Wychowanie fizyczne w zapobieganiu patologii społecznych w szkole”, Szkoła Podstawowa w Lipinach
 8. mgr Nawrot Anna „Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 9. mgr Romaszuk Teresa „"Pomóż mi zrobić to samemu" Jak wykorzystuję elementy pedagogiki Marii Montessori w praktyce?”, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim