adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Grupa panelowa nr 1

MODERATORZY: mgr H. Stefańska, mgr A. Ostaszewska

 1. mgr Antosiewicz Ewa „Zabawy tematyczne jako źródło poznania zachowań społecznych dzieci”, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Mińsku Maz.
 2. mgr Boniecka Ewa „W świecie baśni” nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Mińsku Maz.
 3. mgr Jarzębska Małgorzata „Rola domu rodzinnego i szkoły w procesie wychowawczym”, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mińsku Maz.
 4. mgr Kokoszka Iwona „Gazetka szkolna jako forma aktywizacji uczniów i kształcenia ich umiejętności polonistycznych”, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Maz.
 5. mgr Kowalik Bożena „Różne formy współpracy z rodzicami obszarem kreatywności nauczyciela, wychowania przedszkolnego” , nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mińsku Maz
 6. mgr Ludwiniak Anna „Jakie działania należy stosować, aby uczeń mało zdolny aktywnie włączał się w proces uczenia się na lekcjach matematyki?”, nauczyciel matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
 7. mgr Narojczyk Małgorzata „Problemy z dziećmi o zaburzonych zachowaniach oraz sposoby ich korygowania”, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej zintegrowanej w Szkole Podstawowej w Stanisławowie
 8. mgr Piątkowska Iwona „Rola gier i zabaw matematycznych w łagodzeniu napięć emocjonalnych u dzieci”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Cegłowie
 9. mgr Rechnio Beata „Integracja ze środowiskiem ludzi niepełnosprawnych”, nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mińsku Maz.
 10. mgr Wielgo Anna „Zastosowanie treningu jako metody wspomagającej naukę czytania w kl. I-III”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Dropiu
 11. mgr Wójcicka Jolanta „M. Montessori - Mistrz dla nauczycieli XXI w - moje refleksje”, nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku

Grupa panelowa nr 2

MODERATORZY: mgr G. Zajdel, mgr E. Ołdak

 1. mgr Chmielewska Beata „Pasja czytania. Czytanie podstawą rozwoju myślenia twórczego”, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Nr 1 w Sulejówku
 2. mgr Gorzałka Hanna „Teatrzyk szkolny. Poszukiwanie form pracy sprzyjających poznawaniu i wyrażaniu siebie oraz zacieśnianiu więzi w grupie”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Maz.
 3. mgr Kałużyńska Elżbieta „Jak wykorzystuję dramę w pracy z uczniami?” nauczyciel nauczania zintegrowanego Szkole Podstawowej Nr 3 w Sulejówku
 4. mgr Liberacka Marianna „Przyczyny trudności ze zmiękczeniami i sposoby ich przezwyciężania”, terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
 5. mgr Łodyga Agnieszka „Moje doświadczenia z pedagogiką zabawy w integracji zespołu klasowego i rodziców” , nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Maz
 6. mgr Pawlikowska Katarzyna "Bank Sukcesów" motywacją do nauki w klasach I-III”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Kałuszynie
 7. mgr Romaszuk Teresa „Baśniowe spotkania - radosna nauka, twórczy rozwój ucznia i nauczyciela”, nauczyciel nauczania zintegrowanego i wychowawca w przedszkolu w Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce
 8. mgr Rzewuska Paulina „Testy uzdolnień muzycznych Edwina Gordona. Interpretacja wyników z przeprowadzonych badań” nauczyciel muzyki w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Maz.
 9. mgr Stosio Joanna „Pomagam bo lubię...”, pedagog szkolny w Liceum i Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
 10. mgr Tarnawska Marianna, Wojciechowska Teresa, Marcinkowska Agnieszka „Stymulująca rola zabaw rytmicznych - metoda C. Orffa” nauczycielki w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Mińsku Maz.
 11. mgr Wocial Marzanna „Spotkania dzieci z naturą”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Maz.

Grupa panelowa nr 3

MODERATORZY: mgr H. Michalska, mgr E. Dapczyńska

 1. mgr Beczek Małgorzata „Integracja i aktywność ideą współczesnego polonisty”, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Maz.
 2. mgr Ćwiek Urszula „Młodzieżowa Rada Miasta czyli sposób na to aby "chciało się chcieć"”, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku Maz.
 3. mgr Klukowska Teresa „Nauka może być atrakcyjna”, nauczyciel fizyki i chemii w Gimnazjum w Kałuszynie
 4. mgr Marcinowska Aldona „Racjonalizm i empiryzm a niektóre metody nauczania języka obcego”, nauczyciel języków obcych w LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
 5. mgr Misiołek Anna „Działalność charytatywna jako forma aktywności pozalekcyjnej uczniów i nauczycieli”, nauczyciel matematyki w Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku Maz
 6. mgr Popławska Anna „Metody aktywizujące samodzielnego myślenia, rozwiązywani problemów i działania”, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach, Filia w Mińsku Maz.
 7. mgr Radzio Małgorzata „Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces w nauce języków obcych” nauczyciel języka rosyjskiego i angielskiego w Gimnazjum w Dobrem
 8. mgr Saganowska Izabela „Szkolny teatr jako sposób kształtowania osobowości ucznia i nauczyciela”, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku Maz
 9. mgr Walas Beata, „Pracownia komputerowa i co dalej?”, nauczyciel informatyki w Zespole Szkolnym w Cegłowie
 10. mgr Wocial Katarzyna, mgr Celej Hanna "Dzień Europy" - wykorzystanie metody projektów, nauczycielki rachunkowości i finansów oraz ekonomii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.

Grupa panelowa nr 4

MODERATORZY: mgr J. Gajda, mgr U. Mirosz

 1. mgr Gniado Urszula „Czytanie ze zrozumieniem, czyli jak walczyć z alfabetyzmem funkcjonalnym”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Stojadłach
 2. mgr Gryglicka Henryka „Metoda projektów na lekcjach matematyki”, nauczyciel matematyki w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Mińsku Maz.
 3. mgr Gut Hanna „Uczyć czytać, ale jak?”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Maz.
 4. mgr Jerzak Elżbieta „Lekcje muzealne jako sposób na uatrakcyjnienie zajęć szkolnych i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego i nie tylko”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
 5. mgr Kąca Marta „Dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej”, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Lipinach
 6. mgr Kotara Joanna „Jak pracuję z uczniem specjalnej troski w bibliotece szkoły podstawowej?”, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Maz.
 7. mgr Makos Maria „Wdrażanie dziecka niepełnosprawnego do pracy w szkole” nauczyciel przyrody i muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku
 8. mgr Milewska Barbara „Metody aktywizujące uczniów oraz realizacja edukacji filozoficznej na lekcjach matematyki” nauczyciel matematyki w Gimnazjum Miejskim Nr 3 w Mińsku Maz.
 9. mgr Nawrot Anna „Czym jest autyzm?” nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mińsku Maz.
 10. mgr Tomkiewicz Małgorzata „Tekst literacki źródłem inspiracji plastycznej w szkole podstawowej i gimnazjum”, nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Mińsku Maz.
 11. mgr Wąsowska Alicja „Jak wykorzystuję elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona w pracy z dziećmi młodszymi”, nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kałuszynie