adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
 • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
 • wspierają rodzinę,
 • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Grupa panelowa nr 1

MODERATORZY: mgr H. Michalska, mgr G. Zajdel-Padzik

 1. mgr E. Boniecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Mińsku Mazowieckim, „Edukacja matematyczna w wieku przedszkolnym.”
 2. mgr B. Kloch, mgr M. Zwierz, nauczycielki wychowania przedszkolnego, Miejskie Przedszkole Nr 5 w Mińsku Mazowieckim, „Nauka czytania w przedszkolu.”
 3. mgr B. Kowalik, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Miejskie Przedszkole Nr 2, „Rysunek dziecka droga do wszechstronnego poznania wychowanka i jedna z form pracy rozwijającej umiejętność opowiadania małego dziecka.”
 4. mgr W. Zdanowicz, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Miejskie Przedszkole Nr 2, „Zajęcia otwarte dla rodziców obszarem kreatywności nauczyciela oddziału przedszkolnego.”
  Aleksandra Ostaszewska, studentka psychologii, „Poziom myślenia twórczego u dzieci ze szkoły specjalnej i typowej.”
 5. mgr E. Perzanowska, nauczyciel nauczania początkowego, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim „Komputer w kształceniu zintegrowanym.”
 6. mgr E. Brygoła, nauczyciel nauczania zintegrowanego i informatyki, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mińsku Mazowieckim, „Prezentacja Power Point.”
 7. mgr B. Rechnio, nauczyciel nauczania zintegrowanego, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, „Twórcza działalność dziecka.”
 8. mgr K. Pawlikowska, nauczyciel nauczania zintegrowanego, Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, „Metody i techniki integracyjne w pracy z dziećmi. Ćwierćland – niemiecka forma integrująca grupę.”
 9. mgr A. Wojda, nauczyciel przyrody, Szkoła Podstawowa Dębe Wielkie, „Rola gier interakcyjnych w procesie wychowawczym.”

Grupa panelowa nr 2

MODERATORZY: mgr H. Stefańska, mgr J. Gajda

 1. mgr M. Bartosiak, nauczyciel biologii, Gimnazjum Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, „Zajęcia pozalekcyjne jako forma aktywizacji uczniów oraz stymulacji ich rozwoju intelektualnego.”
 2. mgr M. Wereda, nauczyciel biologii, Gimnazjum w Kałuszynie, „Działalność koła przyrodniczo-ekologicznego. Współpraca z fundacjami o profilu ekologicznym i ochrony środowiska.”
 3. mgr A. Jastrzębska, nauczyciel biologii, Gimnazjum Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, „Zajęcia pozalekcyjne jako forma aktywizacji uczniów oraz stymulacji ich rozwoju intelektualnego.”
 4. mgr A. Misiołek, nauczyciel matematyki, Gimnazjum Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, „Różne formy teatralne jako inspiracja młodzieży do samodzielnej pracy twórczej.”
 5. mgr J. Różycka, nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa w Grodzisku, „Jak pracować z dziećmi w teatrze szkolnym.”
 6. mgr G. Kałczewiak, nauczyciel języka polskiego Gimnazjum Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, „Zachęcanie uczniów do czytania poprzez stosowanie różnych strategii i technik w pracy z tekstem.”
 7. mgr T. Matwiej, nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum w Żakowie, „Kim jesteś rzeczowniku?”
 8. mgr J. Stosio, pedagog, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej, „Integracja między uczniami Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej a wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych.”
 9. mgr A. Wielgo, nauczyciel nauczania zintegrowanego, Szkoła Podstawowa w Dropiu, „Pozycja dziecka w klasie i jej wpływ na wyniki w nauce i zachowanie.”
 10. mgr A. Warchoł, nauczyciel języka angielskiego „Dyscyplina w klasie nie musi być problemem.”
 11. mgr E. Wieczorek, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, „Przydatność pracy zespołowej w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.”