adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Poradnie psychologiczne organizowano w Polsce w latach międzywojennych. Reaktywowane zostały w latach 1945-47. Zlikwidowano je w roku 1949. Poradnie wychowawczo-zawodowe utworzone zostały na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 1 sierpnia 1964 roku w wyniku reorganizacji tj. połączenia istniejących dotychczas poradni psychologicznych i poradni społeczno-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Organizowane według nowych zasad poradnie podporządkowane zostały kuratorium i terenowym władzom oświatowym. Zmienił się także profil ich działalności, ponieważ za podstawowe zadania tych placówek uznano udzielanie pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i dydaktycznym oraz ich rozwiązywaniu, a także udzielanie pomocy przy dokonywaniu przez młodzież wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Zakres działalności PWZ rozszerzony był kolejnymi zarządzeniami z dnia 10 grudnia 1966 roku, 21 września 1968 roku oraz 14 czerwca 1973 roku. Zmieniono także status poradni – z placówki specjalnej na placówkę specjalistyczną. W 1993 roku zmieniono nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W Mińsku Mazowieckim organizację Poradni Wychowawczo-Zawodowej rozpoczęto w 1965 roku. Tworzyły ją oddelegowane przez Warszawskie Kuratorium Oświaty psycholog mgr Krzysztofa Madeja i psycholog mgr Halina Kozioł. 1 lutego 1967 roku kierownikiem Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej mianowana została mgr Joanna Gromadowska. Pierwszymi pracownikami Poradni byli mgr Joanna Gromadowska, mgr Alina Izdebska - pedagog, mgr Bogdan Kowalik - psycholog i dr Truszczyński - psychiatra. A potem mgr Ewa Szlachta - psycholog, mgr Barbara Karolak - socjolog, pedagog, mgr Urszula Zdolińska - logopeda, dr Jolanta Nojszewska - neurolog. Sekretariat prowadziła Wiesława Pniewska, a po niej krótko Urszula Patka oraz Krystyna Rybałtowska. Poza trudnościami lokalowymi w Poradni odczuwało się ciągły brak specjalistów: psychologów, logopedów i pedagogów terapeutów. Kadrę Poradni wsparła na krótko mgr Danuta Kryska - pedagog i mgr Alina Duszczyk -psycholog. W 1977 roku rozpoczęła pracę mgr Genowefa Mućko - psycholog, pediatra dr Krystyna Tupalska-Wilczyńska i psychiatra dr Barbara Dzendzel oraz Beata Pawłowska, która do dziś prowadzi sekretariat Poradni. W 1977 roku w Poradni było zatrudnionych 4 pracowników pedagogicznych: dyrektor, 1 logopeda, 1 psycholog i 1 pedagog, 2 lekarzy konsultantów. W następnym roku Poradnia zyskuje kolejny etat – pracę rozpoczyna mgr Hanna Michalska - terapeuta, w 1979 roku mgr Katarzyna Madalińska-Zając – psycholog, następnie w 1980 roku mgr Anna Wieliczko (z męża Padzik) - psycholog. Z dniem 1 września 1983 funkcję dyrektora Poradni powierzono mgr Hannie Michalskiej – pełni ją do dzisiaj. Od tego roku dynamicznie rośnie kadra Poradni. W 1983 roku rozpoczyna pracę mgr Ewa Ołdak - pedagog, w 1984 roku mgr Danuta Rogozińska (z męża Giersz) - psycholog oraz mgr Jadwiga Zembek - psycholog, w 1985r mgr Jan Ślusarz - doradca zawodowy, mgr Małgorzata Kuropatwa - pedagog, w 1986r mgr Hanna Stefańska - neurologopeda, w 1987r mgr Joanna Gajda - psycholog, mgr Halina Rokicka- logopeda, śp. mgr Irena Kucharska - psycholog, w 1988r mgr Elżbieta Kowalczyk -pedagog, mgr Izabela Wilk-Dobrzyńska - pedagog, mgr Grażyna Zajdel-Padzik - pedagog, mgr Alicja Garbulińska - logopeda, mgr Ewa Dapczyńska - socjolog, mgr Urszula Mirosz -logopeda. W następnych latach grono powiększa się o mgr Marię Albrechcińską-Oleksiuk -psychologa, mgr Izabelę Szmidt pedagoga, mgr Grzegorza Wyszogrodzkiego pedagoga, mgr Danutę Motyl - psychologa. Pracownicy Poradni poszukiwali nowych możliwości pomocy dzieciom i młodzieży. Już w 1985 roku zaczęła działać świetlica socjoterapeutyczna - pierwsza w województwie siedleckim, jedna z pierwszych w kraju. W jej organizacji pomógł nam mgr Wojciech Brejnak, który wcześniej już na warszawskim Ursynowie powołał taką świetlicę. W Świetlicy pracowało wiele osób: mgr Eliza Patoka, mgr Urszula Ćwiek, mgr Dariusz Gołaszewski, mgr Krystyna Hartenberger, mgr Daniel Gałązka, mgr Augustyn Kmiecik, mgr Małgorzata Wilkosz, mgr Mirosław Piętka, mgr Elżbieta Dunajewska, mgr Sylwia Wójcik, śp. Leszek Wiercioch. Dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZEŁOM” i jej prezesa mgr Krzysztofa Roguskiego uzyskaliśmy w 1993r. nowy lokal w piwnicy bloku przy ul. Dąbrówki 35 – użytkujemy go do dzisiaj. Opieką świetlicy objętych było tak wiele dzieci, że Siedleckie Kuratorium zdecydowało się przemianować naszą Poradnię i świetlicę na Zespół Placówek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Świetlica Terapeutyczna. Pracowało z nami wielu wspaniałych pedagogów, psychologów, logopedów i pracowników administracji i obsługi. Psychologowie: dr Daniela Galińska, mgr Maria Wyrzykowska, mgr Dariusz Zbudzki, mgr Andrzej Sędek, mgr Piotr Szeląg, mgr Kamil Kazimierczuk. Pedagodzy: mgr Halina Gołaszewska mgr Halina Kornas, mgr Joanna Gańko, mgr Hanna Jaroszewska, mgr Katarzyna Płudowska, mgr Beata Jarzębska. Logopedzi: mgr Maria Górska mgr Jolanta Bartnik, mgr Emilia Lisiecka, mgr Anna Jankowska-Bąkała, mgr Matylda Wojtaszewska, mgr Anna Ponikiewska. Lekarze: śp. dr Roman Ignatowicz – neurolog. Pracownicy administracji i obsługi: Dorota Gołaszewska, Jolanta Terefenko, Irena Wiechetek, Beata Szubińska, Agnieszka Gąsior, śp. Stefania Rybińska, śp. Wiktoria Izdebska, śp. Danuta Kozłowska, Jolanta Herder, Jan Pietrzak, Eugeniusz Perlak, Jerzy Kowalik.


Mgr Joanna Gromadowska Dyrektor PWZ i mgr Barbara Karolak pedagog-reedukator.


Mgr Joanna Gromadowska, mgr Barbara Karolak i mgr Mariana Górska logopeda Poradni w latach 80-tych.


Dyrektor Poradni Hanna Michalska ...pracuje, 1993 r.


Zimowisko Terapeutyczne w Siennicy - pyszna kuchnia.


Pracownicy przed budynkiem Poradni na ul. Dąbrówki 8, 1997r.


Białowieża, 2003r.

Obecnie pracują w Poradni: dyrektor Hanna Michalska nauczyciel dyplomowany, psycholodzy: Maria Albrechcińska-Oleksiuk nauczyciel dyplomowany, Joanna Czeluścińska nauczyciel kontraktowy, Joanna Gajda nauczyciel dyplomowany, Krzysztof Jagielski nauczyciel kontraktowy, Anita Malinowska nauczyciel mianowany, Emilia Opejda nauczyciel mianowany, Aleksandra Ostaszewska nauczyciel mianowany, Anna Skibniewska-Kwiatkowska nauczyciel dyplomowany Tomasz, Wnuk nauczyciel dyplomowany, Jadwiga Zembek nauczyciel dyplomowany, Monika Złotnik nauczyciel mianowany, pedagodzy: Marlena Czubska nauczyciel kontraktowy, Agnieszka Gajowniczek nauczyciel stażysta, Ewa Dapczyńska nauczyciel dyplomowany, Katarzyna Klęsk nauczyciel mianowany, Elżbieta Kowalczyk nauczyciel dyplomowany, Estera Muszkiet-Wiazowska nauczyciel kontraktowy, Anna Oklesińska nauczyciel dyplomowany, Ewa Ołdak nauczyciel dyplomowany, Izabela Szmidt nauczyciel dyplomowany, Izabella Wilk-Dobrzyńska nauczyciel dyplomowany, Grażyna Zajdel-Padzik nauczyciel dyplomowany, logopedzi: Urszula Mirosz nauczyciel dyplomowany, Hanna Stefańska nauczyciel dyplomowany, Elżbieta Sobol nauczyciel mianowany, Ewelina Pałasz nauczyciel stażysta, lekarze: Barbara Dzendzel psychiatra, Paweł Ignatowicz neurolog, pracownicy administracji i obsługi: Barbara Wasilewska główna księgowa, Beata Pawłowska-Koć samodzielny referent, Małgorzata Biernacka specjalista ds. kadr, Anna Morelowska robotnik przy pracy lekkiej, Irmina Ostrowska referent, Mirosław Paja informatyk, stażyści z Urzędu Pracy: Monika Pietrzyk psycholog, Monika Wróbel pedagog, Anna Świerżewska referent.


Pierwsza siedziba Poradni mieściła się w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej w budynku państwa Osetowskich, obok stacji Polskiej Akademii Nauk. Następną była harcówka w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Dąbrówki. Po staraniach pani dyrektor Gromadowskiej udało się poszerzyć bazę lokalową i Poradnia przeniosła się do starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – drewniaka przy ulicy Dąbrówki 10. W 1972 roku dzięki nieustającym staraniom pani dyrektor J. Gromadowskiej i wsparciu Powiatowej Rady Narodowej, a szczególnie jej przewodniczącego pana Henryka Karolaka, zyskaliśmy stałą siedzibę – dawny budynek Gromadzkiej Rady Narodowej przy ulicy Dąbrówki 8 – dzieliliśmy ją aż do 1985 roku z Kuratorskim Ośrodkiem Pracy. Wraz z panem inspektorem Waldemarem Grabowskim planowaliśmy rozbudowę Poradni. Niestety, ciągły brak środków, a w latach 80-tych także trudności z materiałami budowlanymi nie pozwoliły zrealizować tych planów.

Dzięki zrozumieniu Starosty Mińskiego mgr Czesława Mroczka i Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych mgr Stefana Stępniewskiego dla trudnych warunków lokalowych Poradni od stycznia 2003 roku – pozyskaliśmy 4 pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Konstytucji 3 Maja 16. Mieszczą się tam gabinety: psychologiczny, pedagogiczny, gabinet terapii grupowej oraz sekretariat. Walorem tej części poradni jest między innymi bliskość Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz położenie w centrum miasta. Są także trudności wynikające z dwóch siedzib jednej instytucji: przepływ informacji, dokumentacji, mylenie się pacjentów – którzy przyzwyczaili się, że Poradnia PP mieści się na ul. Dąbrówki 8. Często korzystamy z gościnności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizując tam w salach konferencyjnych seminaria, szkolenia i warsztaty. „Duże konferencje” odbywają się w zaprzyjaźnionych szkołach: Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum Miejskim nr 3 im. Janusza Kusocińskiego oraz w Miejskiej Szkole Artystycznej. Aktualnie trwają prace planistyczne nad rozbudową budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16. Mamy nadzieję, że ziszczą się plany pana Starosty mgr Antoniego Jana Tarczyńskiego i Poradnia będzie miała jedną siedzibę. Bardzo na to liczymy.

W ciągu 40 lat istnienia zmianie ulegał teren naszej działalności. Początkowo był to powiat miński. Na krótko przyłączono do rejonu Poradni gminę Halinów, a potem na kilkanaście lat gminy Poświętne i Strachówka. Wraz z kolejną reorganizacją administracji zmienił się i nasz rejon. Ponownie przybył Halinów, odeszły zaś gminy Poświętne, Strachówka i będąca od zawsze z nami Kołbiel. W chwili obecnej Poradnia obejmuje swoją działalnością: miasto Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn oraz gminę Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, a w wybranych obszarach tj. opieki nad dzieckiem niedosłyszącym i głuchym, niedowidzącym i niewidomym oraz autystycznym obejmujemy działaniami cały powiat miński. W roku szkolnym 2006/2007 pod opieką Poradni było 26 369 dzieci.


Budynek p. Osetowskich - tutaj krótko była pierwsza siedziba Poradni Wychowawczo-Zawodowej.


"Stary budynek" Szkoły Podstawowej nr 2, w harcówce przez rok była siedziba Poradni Wychowawczo-Zawodowej, 1967/6 r.


Trzecia siedziba Poradni, ul. Dabrówki 10, tzw. drewniak, rozebrany w latach 80-tych.

 


Budynek Poradni na Dąbrówki 8.
Różne też były koleje nadzoru pedagogicznego i obsługi administracyjnej. Rozpoczynaliśmy pracę w Kuratorium Warszawskim, od 1975 roku wraz z nowymi województwami podlegaliśmy Kuratorium Siedleckiemu i Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Siedlcach, której ówczesnym dyrektorem był pan mgr Zenon Podziemski, a później mgr Alina Dolińska i mgr Maria Senenko. Od 1999 roku nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty, a organem prowadzącym Poradni jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Obsługę administracyjną Poradni przez wiele lat realizował Miejski Zespół Administracyjny Szkół, a od 1996 roku Poradnia prowadzi swoją księgowość. Głównymi księgowymi kolejno były panie: Jadwiga Wróblewska, Maria Endzel, a obecnie Barbara Wasilewska. Mimo skromnych środków finansowych, jakimi dysponowała poradnia, przeprowadzono remonty i naprawy: zmiana instalacji elektrycznej na miedzianą, wymiana rur kanalizacyjnych i remont łazienek, wymiana ogrzewania – elektryczne piece akumulacyjne zamieniono na ogrzewanie gazowe, wymieniono okna, zmieniono pokrywę dachu, odnowiono elewacje budynku, wymieniono meble i sprzęt biurowy.

Stale powiększano zasoby narzędzi badawczych i terapeutycznych. Dysponujemy dostępnymi na rynku testami badawczymi. Jako jedna z pierwszych poradni wprowadziliśmy edukacyjne programy komputerowe w1998 roku. Obecnie dysponujemy pełnym oprzyrządowaniem komputerowym (ostatnio wspartym ze środków EFS). Niestety, nie stać nas jeszcze na zakup wszystkich dostępnych na rynku testów komputerowych.

Kadra Poradni stale podnosi swoje kwalifikacje. Pracownicy kończą studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, zdobywają licencje terapeutów, uczestniczą w wielu szkoleniach doskonalących. Systematycznie odbywają się w Poradni superwizje. Pracownicy Poradni pełnią wiele zaszczytnych funkcji: w Polskim Towarzystwie Logopedycznym, Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Polskim Towarzystwie Dyslektycznym, Stowarzyszeniu Doradców Zawodowych RP, są członkami rad naukowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, zasiadali w kapitułach konkursu „Darczyńca roku”, oraz w kapitule Cum maxima laude. Uczestniczą w pracach komisji dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, są ekspertami MEN, zasiadali w radzie powiatu i radzie miasta, są członkami towarzystw naukowych. Otrzymują liczne odznaczenia i nagrody: Krzyże Zasługi –Brązowy: Jadwiga Zembek, Elżbieta Kowalczyk, Hanna Stefańska, Izabela Wilk-Dobrzyńska, Urszula Mirosz, Ewa Ołdak, Medal Komisji Edukacji Narodowej – Hanna Michalska i Maria Albrechcińska-Oleksiuk, Hanna Stefańska, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Starosty, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Złota odznaka: Hanna Michalska. Otrzymali nominacje do nagrody powiatu mińskiego „LAURA” w pierwszej edycji dyrektor Hanna Michalska, a w następnych Hanna Stefańska, Joanna Gajda i Grażyna Zajdel-Padzik. W roku 2007 nominację do tej zaszczytnej nagrody otrzymał zespół pracowników Poradni.

Współpracują z organizacjami pozarządowymi Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Koniczynką, „Podarujmy dzieciom radość” oraz Fundacją „Dzieci niczyje”. Poradnia zawsze była ośrodkiem stymulującym pracowników oświaty do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Współorganizowaliśmy kursy kwalifikacyjne z zakresu reedukacji, socjoterapii, warsztaty umiejętności wychowawczych, interpersonalnych, muzykoterapii, kinezjologii edukacyjnej, wideotreningu, różnorodnych technik uczenia się, alternatywnych metod nauki czytania np. czytania spływającego, warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji, konwencji praw dziecka, warsztaty zawodoznawcze, kursy mediacji szkolnych. Prowadzimy grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, dla nauczycieli klas integracyjnych i logopedów z powiatu mińskiego. Cyklicznie organizujemy konferencje na temat dysleksji, zawodoznawcze oraz corocznie prowadzimy stałe cykle seminaryjne dla nauczycieli i rodziców. Od 1996 roku w Poradni prowadzona jest „Szkoła dla Rodziców”. Już w 1988r. realizowaliśmy program profilaktyczny „Spójrz Inaczej” Andrzeja Kołodziejczyka, a potem propagowaliśmy ten program wśród pedagogów i wychowawców. Wprowadziliśmy do naszych szkół inne programy profilaktyczne „Nasze spotkania”, „Elementarz – czyli elementarz VII kroków”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Trening Zastępowania Agresji”. Trening Zastępowania Agresji od kilku lat z dużym powodzeniem jest realizowany w Poradni. We współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli organizowaliśmy konferencje „Dojrzałość dziecka 6- letniego do podjęcia obowiązku szkolnego”, „Pomoc dziecku niedosłyszącemu w szkole masowej” „Depresja dzieci i młodzieży”. Pracownicy Poradni wygłaszają wykłady na ogólnopolskich konferencjach naukowych np. Ogólnopolska konferencja „Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu”, i innych konferencjach organizowanych przez Akademię Podlaską, Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Kariologiczne.

We współpracy z Miejską Komisją Rozwiązania Problemów Alkoholowych organizujemy konferencje naukowe – w bieżącym roku szkolnym odbyła się szósta z kolei konferencja „Szkoła dla profilaktyki”. Poradnia była prekursorem przeprowadzania diagnozy różnorodnych stanów, zjawisk i zagrożeń w oświacie. Prowadziliśmy badania na dużych grupach badawczych. W 1992 roku dotyczące relacji nauczyciel-uczeń, w 1994 doświadczanej i przejawianej agresji, w 1996 i 2000 przemocy (osobistych doświadczeń respondentów), w 2002r papierosów, alkoholu, narkotyków, w 2003r kontaktów młodzieży z alkoholem, w 2005r – sylwetki licealisty abstynenta i pijącego alkohol, 2006r – narkotyków (od kl. V szkoły podstawowej). Inicjatorem i koordynatorem tych badań była mgr Maria Albrechcińska-Oleksiuk. Na zlecenie Starostwa Powiatu Mińskiego doradcy zawodowi opracowują i przeprowadzają badania ankietowe dotyczące wyborów zawodowych młodzieży oraz przedstawiają raporty z wyników badań. Od 1993 roku doradcy zawodowi prowadzą warsztaty i treningi dla uczniów i rodziców z zakresu poradnictwa zawodowego. Poradnia corocznie uczestniczy w Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych. Na co dzień współpracujemy z Ochotniczym Hufcem Pracy i Centrum Kształcenia Praktycznego, Powiatowym Urzędem Pracy.

Od 1991 roku pracownicy Poradni prowadzili zajęcia warsztatowe integracyjne dla uczniów klas I liceów i szkół zawodowych – przez wiele lat dzięki uprzejmości pana mgr Stanisława Zawadki dwudniowe zajęcia odbywały się w ponad stuletniej chacie w Tartaku. Zajęcia te miały ogromny walor wychowawczy i skutecznie eliminowały zjawisko fali w klasach pierwszych. Uczestniczyliśmy w pracach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nad normalizacją testów psychologicznych. We współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji prowadziliśmy badania pilotażowe Skali Ryzyka Dysleksji. Współpracujemy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, włączyliśmy się do ogólnopolskich badań przesiewowych „Słyszę”, „Mówię” i „Widzę”. Dzięki bliskim kontaktom z Polskim Związkiem Jąkających w Krakowie mogliśmy testować, a teraz używać Cyfrowy Korektor Mowy. Corocznie włączamy się do Ogólnopolskiej Akcji „Sobota Logopedyczna” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne – rozszerzyliśmy ofertę „Soboty Logopedycznej” o konsultacje psychologów i pedagogów. W Poradni działa Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu prowadzony przez mgr Urszulę Mirosz i mgr Esterę Muszkiet-Wiazowską surdopedagoga. Problemy dzieci niedowidzących konsultuje w Poradni tyflopedagog mgr Elżbieta Kowalczyk. Prowadzimy także zajęcia grupowe dla dzieci 3-5 letnich nie objętych opieką przedszkolną, zajęcia dla dzieci 6-7 letnich mających trudności w osiągnięciu gotowości szkolnej oraz inne zajęcia grupowe.

Wiele lata temu dostrzegliśmy specyficzne potrzeby dzieci zdolnych. Powstały autorskie programy pracy z dzieckiem zdolnym realizowane w różnych grupach wiekowych. Od lat działa Punkt Konsultacyjny dla Dzieci Zdolnych, który prowadzi mgr Joanna Gajda i mgr Grażyna Zajdel-Padzik. Aby zwrócić uwagę na dzieci zdolne w szkołach, ale także na twórczych i utalentowanych nauczycieli, od 6 lat organizujemy Forum Wymiany Doświadczeń Nauczycieli Twórczych i Poszukujących. Inicjatorem Forum były panie Grażyna Zajdel-Padzik, Joanna Gajda i Hanna Stefańska. Prezentacje nauczycieli publikowane są w corocznie wydawanych biuletynach.

Współpracujemy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, wspólnie z PODN w Mińsku Mazowieckim organizujemy konferencje np. o depresji dzieci i młodzieży, roli wychowawcy, zadań szkolnych ośrodków kariery zawodowej, rozpoznawaniu i wygaszaniu zachowań agresywnych oraz wiele innych. Dzięki uprzejmości Starostwa mogła się odbyć konferencja dla kilkuset osób „Jak przeciwdziałać dysleksji” prowadzona przez prof. Jagodę Cieszyńską. Byliśmy współorganizatorem konferencji w Szkole Rodzinnej w Wesołej „Jak z sukcesem uczyć dzieci dyslektyczne języków obcych”. Pracownicy Poradni zapraszani są do wygłaszania referatów na konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Siedlcach, Ciechanowie, Bydgoszczy, Gdyni. Odbywają u nas praktyki studenci z różnych ośrodków akademickich.

Na co dzień współpracujemy z prasą lokalną i branżową - dzielimy się tam swoją wiedzą i doświadczeniem, popularyzujemy działania Poradni.

Dbamy też o kondycję i relacje wewnątrz zespołu. Poza cyklicznymi i szkoleniowymi radami pedagogicznymi corocznie mamy spotkania opłatkowe i wielkanocne. Zwiedzamy okolice bliskie, jak np. skansen w Suchej, czy Izba regionalna w Siennicy i dalekie, jak Puszcza Białowieska, Suwalszczyzna, Wilno. Bywamy razem w teatrach, kinie i na koncertach.


Pokój pedagogiczny w Filii Poradni wyposażony w komputery.


Uroczystość "Darczyńca 2006 r." - Przyjaciel Poradni Dyrektor Studium Języków Obcych Tomasz Paudyna wraz z Dyrektorem Poradni.


Laura 2003 r. - nominowane Joanna Gajda, Grażyna Zajdel-Padzik z Dyrektorem Poradni Hanną Michalską


Galeria Porczyńskich, 2002 r. - pierwsi nauczyciele dyplomowani z powiatu mińskiego na wspólnym zdjęciu w towarzystwie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.


III Forum - organizatorzy z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1.


Wigilia, 2004 r.


Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, 2007 r.


Grzebowilk. Warsztaty w klasie III, 2000 r.


Pedagodzy szkolni i pracownicy Poradni na I Kongresie Psychologów i Pedagogów w Warszawie. 2007 r.


Konferencja w Szkole Rodzinnej w Wesołej, byliśmy współorganizatorami. 2007 r.


Warsztaty integracyjne dla wychowawców klas I szkół średnich, lata 90-te.


To nie tylko zabawa balonami, to terapia dysleksji, 2007 r.