adres:

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.home.pl

czynne:

poniedziałek - piatek: 8.00-16.00

 

Uwaga

W dniu 12 października 2017 r. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna będzie zamknięta.
Za utrudnienia przepraszamy

 


 

ZAKRES DZIAŁANIA PORADNI

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488).

PROGRAM PORADNI

WIZJA:

Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • wspomagają potrzeby rozwojowe dzieci,
  • wspomagają proces edukacyjny uczniów, ich wszechstronny rozwój i efektywne wykorzystanie potencjalnych możliwości,
  • wspierają rodzinę,
  • propagują zdrowy styl życia.

MISJA:

POMAGAJ INNYM W ROZWOJU I UCZYŃ Z TEGO NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ SWEGO ŻYCIA


Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs dla uczniów ze szkół z terenu powiatu mińskiego na projkt logo poradni.

  • Logo (znak graficzny) powinno być wykonane w programie do grafiki wektorowej.
  • Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć do dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 16:00
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 r.
  • Więcej informacji dotyczących konkursu w regulaminie konkursu.

 

Dokumenty: